MoeME

Financial
SNS Platform

Đây là một nền tảng SNS chuyên về lĩnh vực chứng khoán, đáp ứng nhu cầu song phương của các nhà đầu tư cá nhân muốn nhanh chóng kiểm tra thông tin có ý nghĩa và các nhà cung cấp thông tin muốn hoạt động hiệu quả và thúc đẩy mục tiêu cốt lõi.

Dòng thời gian

Bằng cách giới thiệu hệ thống đăng ký kênh, thông tin có thể được xem nhanh hơn và bạn có thể kiểm tra các bài đăng của các kênh đã đăng ký trên dòng thời gian cùng một lúc.

Kênh trò chuyện

Bằng cách sử dụng chức năng kênh trò chuyện , bạn có thể đăng lên nhiều kênh và phương tiện truyền thông xã hội bên ngoài cùng một lúc.

Chức năng trò chuyện

Đối với các cuộc trò chuyện cao cấp, hãy thử sử dụng các tính năng trò chuyện đặc biệt chỉ có trong Moimi, chẳng hạn như phát giọng nói, rung lắc, dọn phòng và không nói chuyện phiếm

그룹-817.png

Rung lắc

Hãy thử sử dụng lắc khi bạn có một cuộc trò chuyện mà bạn phải chia sẻ ngay bây giờ.

패스-703.png

Không nói chuyện phiếm

Hãy thử áp dụng lệnh cấm nói chuyện phiếm khi có những cuộc trò chuyện quan trọng.

그룹-372.png

Làm sạch

Nếu bạn không cần các cuộc trò chuyện trước đó, hãy dọn dẹp nó

그룹-1091.png

Kênh trò chuyện

Viết nó dưới dạng một bài nói chuyện trên kênh được đăng trên dòng thời gian cùng một lúc

Tin nhắn nhóm

Bạn có thể gửi cùng một tin nhắn cho từng nhóm bạn bè mà bạn đã đăng ký trực tiếp từ danh sách bạn bè của mình cùng một lúc. Người dùng nhận được tin nhắn sẽ nhận được nó trong cuộc trò chuyện 1: 1.

Bắt đầu MoeME ngay bây giờ.

Hãy thử sử dụng các tính năng đặc biệt của MoeME trên thiết bị bạn muốn.

COPYRIGHT © AVE APP. ALL RIGHTS RESERVED.