Better Creative
Better Solution

AVEapp

AVEapp là công ty chuyên về phát triển công nghệ nền tảng dịch vụ mạng xã hội.

AVEapp là công ty chuyên về phát triển công nghệ nền tảng dịch vụ mạng xã hội được hình thành bởi các chuyên gia kinh doanh và phát triển lĩnh vực CNTT. Hiện tại, chúng tôi đang mở rộng lĩnh vực kinh doanh trên nhiều lĩnh vực với các đối tác tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

MoeME

Dịch vụ SNS chuyên về lĩnh vực tài chính

Đây là một nền tảng SNS chuyên về lĩnh vực chứng khoán, đáp ứng nhu cầu song phương của các nhà đầu tư cá nhân muốn nhanh chóng kiểm tra thông tin có ý nghĩa và các nhà cung cấp thông tin muốn hoạt động hiệu quả và thúc đẩy mục tiêu cốt lõi.

wAVE

Ứng dụng trong nền tảng SNS chuyên biệt của ứng dụng

Chúng tôi có công nghệ phân phối và vận hành máy chủ có thể chuẩn bị cho các tình huống khác nhau với kinh nghiệm phát triển và dịch vụ lâu năm trong lĩnh vực messenger. wAVE bao gồm một thư viện cho giao tiếp máy chủ và một thư viện giao diện cho giao tiếp Ứng dụng trong Ứng dụng.

COPYRIGHT © AVE APP. ALL RIGHTS RESERVED.