moa group

moa group?

Group
Messenger

moa group là một trình nhắn tin đặc biệt cho phép bạn tập hợp và xem các nhóm họp của các công ty tại một nơi.

Nhiều nhóm cùng một lúc.

Bạn có thể tham gia và giao tiếp với nhiều nhóm bằng một tài khoản và bạn có thể tạo và quản lý nhóm với tư cách là quản trị viên. Ngoài ra, bạn có thể cho phép nhân viên quản lý các kênh bằng cách đăng ký nhân viên và cấp cho nhân viên quyền quản lý các kênh của nhóm đã tạo.

Sự tham gia đơn giản

Những người được mời có thể tham gia nhóm bằng cách chỉ đăng ký với mã nhóm và xác thực điện thoại động do quản trị viên tạo mà không cần quy trình đăng ký riêng và nhập thông tin.

Chức năng thông tin chứng khoán

Bằng cách lọc tên cổ phiếu có trong tin nhắn và khi được nhấp vào thì giá hiện tại,tỷ lệ dao động,thông tin thông báo, tin tức của cổ phiếu được hiện thị. Và bạn có thể sử dụng thông báo hiển thị giá bán,giá mua, giá cắt lỗ của một cổ phiếu được gọi là thông báo tín hiệu.

Gửi tin nhắn đồng thời

Moa Group có thể đồng thời gửi tin nhắn đến các nhóm và các kênh khác nhau đang được quản lý bằng một đầu vào duy nhất hoặc gửi tin nhắn đến SNS khác như ( Moeme, Telegram) một cách thuận tiện cùng một lúc.

Tạo một nhóm miễn phí hoặc nhận lời mời tham gia một nhóm ngay bây giờ.

Mọi thắc mắc vui lòng để lại câu hỏi chúng tôi sẽ phản hồi nhanh chóng.

COPYRIGHT © AVE APP. ALL RIGHTS RESERVED.