Connect, Create and Grow

Creating optimized software solutions, AVEAPP always puts customer satisfaction first.

SCROLL TO EXPLORE

Aveapp

AVEapp là công ty chuyên về phát triển nền tảng dịch vụ mạng xã hội.

AVEapp là công ty chuyên về phát triển công nghệ nền tảng dịch vụ mạng xã hội được hình thành bởi các chuyên gia kinh doanh và phát triển lĩnh vực CNTT. Hiện tại, chúng tôi đang mở rộng lĩnh vực kinh doanh trên nhiều lĩnh vực với các đối tác tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Các sản phẩm chính

MoeME

Dịch vụ SNS chuyên về lĩnh vực tài chính

Dòng thời gian

Bằng cách giới thiệu hệ thống đăng ký kênh, thông tin có thể được xem nhanh hơn và bạn có thể kiểm tra các bài đăng của các kênh đã đăng ký trên dòng thời gian cùng một lúc.

Kênh trò chuyện

Bằng cách sử dụng chức năng kênh trò chuyện , bạn có thể đăng lên nhiều kênh và phương tiện truyền thông xã hội bên ngoài cùng một lúc.

Chức năng trò chuyện

Đối với các cuộc trò chuyện cao cấp, hãy thử sử dụng các tính năng trò chuyện đặc biệt chỉ có trong Moeme, chẳng hạn như phát giọng nói, rung lắc, dọn phòng và không nói chuyện phiếm

Tin nhắn nhóm

Bạn có thể gửi cùng một tin nhắn cho từng nhóm bạn bè mà bạn đã đăng ký trực tiếp từ danh sách bạn bè của mình cùng một lúc. Người dùng nhận được tin nhắn sẽ nhận được nó trong cuộc trò chuyện 1: 1.

Moa Group Moa Group Moa Group Moa Group

Moa Group

Moa group là một trình nhắn tin đặc biệt cho phép bạn tập hợp và xem các nhóm họp của các công ty tại một nơi.

ChatBot

Kết nối với khách hàng thuận tiện và tăng sự hài lòng bằng cách vận hành dễ dàng.
Ứng dụng trong nền tảng SNS chuyên biệt của ứng dụng
Chúng tôi có công nghệ phân phối và vận hành máy chủ có thể chuẩn bị cho các tình huống khác nhau với kinh nghiệm phát triển và dịch vụ lâu năm trong lĩnh vực messenger. wAVE bao gồm một thư viện cho giao tiếp máy chủ và một thư viện giao diện cho giao tiếp Ứng dụng trong Ứng dụng.
Ứng dụng trong nền tảng SNS chuyên biệt của ứng dụng
Chúng tôi có công nghệ phân phối và vận hành máy chủ có thể chuẩn bị cho các tình huống khác nhau với kinh nghiệm phát triển và dịch vụ lâu năm trong lĩnh vực messenger. wAVE bao gồm một thư viện cho giao tiếp máy chủ và một thư viện giao diện cho giao tiếp Ứng dụng trong Ứng dụng.
COPYRIGHT © AVE APP. ALL RIGHTS RESERVED.