Media

TitleArirang TV) Công ty nền tảng SNS tư nhân ‘AVEapp’ cho mô hình bảo mật2020-08-12 12:00
Writer Level 10

 

 

Gần đây cuộc sống Sinh hoạt thuận tiện nên môi trường không tiếp xúc  đang ăn sâu vào cuộc sống của chúng ta và đe dọa an ninh như lạm dụng thông tin.

 

Để giải quyết vấn đề này, công ty [AVEapp] đã phát triển một trình nhắn tin riêng để tăng cường chức năng an toàn thông tin cá nhân và cách mạng hóa mô hình bảo mật.

 

Chúng tôi đã phát triển một trình nhắn tin dành riêng cho cộng đồng 'MoeME' để người dùng có thể mở rộng mạng lưới và củng cố kiến ​​thức chuyên môn của họ.

 

Đây là một nền tảng SNS chuyên về lĩnh vực chứng khoán là một ứng dụng rất phù hợp cho các cộng đồng chia sẻ thông tin nâng cao như chứng khoán, tài chính, bất động sản ngoài chức năng nhắn tin thông thường.

 

Hơn nữa, một nền tảng cung cấp dịch vụ kết nối các nhà cung cấp đa lĩnh vực như công ty chứng khoán và chuyên gia chứng khoán với các nhà đầu tư cá nhân muốn thu thập thêm thông tin, phân phối hiệu quả cho các nhà cung cấp và cung cấp đầy đủ thông tin cho người tiêu dùng và cung cấp cơ sở để đánh giá tính hợp lệ của thông tin Hãy gặp gỡ [Ave App], một công ty đã kích hoạt một dịch vụ mô hình mới trong hệ thống công nghiệp tài chính điện tử.

 

Truy cập trang chủ Arirang TV ▶ https://vvd.bz/h1S

 

#Ave App #bảo mật doanh nghiệp #Nền tảng dịch vụ tin nhắn mạng xã hội # Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Seoul # Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 #Money Monster # Arirang TV

 

 

COPYRIGHT © AVE APP. ALL RIGHTS RESERVED.