Media

Title[AVEapp News] Chuyến công tác nước ngoài cho công ty con WAVE ASEAN hoạt động tại Việt Nam2021-08-20 16:05
Writer Level 10

 

 

 

Do Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc dẫn đầu, đoàn công tác tại Hàn Quốc đã nhận được sự chấp thuận nhập cảnh đặc biệt dành cho những chuyên gia tiêm vacccine covid ' từ các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

 

Ave App cũng đã đi công tác để vận hành đầy đủ WAVE ASEAN, một công ty con của Việt Nam. 

 

Chuyến công tác này đã lựa chọn 50 công ty Việt Nam đã được tiêm vắc xin COVID-19, thời gian cách ly sẽ rút ngắn từ 28 ngày xuống còn 14 ngày. 

 

Hãy chờ đợi sự tiến bộ của WAVE ASEAN, một công ty con của Việt Nam, đây sẽ là bước đầu tiên trong quá trình mở rộng ứng dụng Ave App ra toàn cầu.  

 

 

Xem các bài viết liên quanhttp://naver.me/GSif9qBd

COPYRIGHT © AVE APP. ALL RIGHTS RESERVED.